آگاهی ضد تروریسم – امنیت دویل

لطفاً علاوه بر اطلاع به مقامات مربوطه، هرگونه رفتار، حرکات و حوادث مشکوک را سریعاً به شماره 01226 298492 به تیم کنترل اتاق کنترل Doyle Security گزارش دهید.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/counter-terrorism-awareness/

لطفاً برای مطالعه و آشنایی با انواع مختلف حملات تروریستی، آنچه باید گوش دهید و مراقب آنها باشید، نحوه گزارش رفتار و حرکات مشکوک یا نگران کننده به مقامات پلیس مربوطه، از وب سایت دولت در زیر بازدید کنید. همچنین خواهید دید که چندین ویدیو برای مشاهده نحوه تشخیص رفتار بالقوه مرتبط با تروریسم و ​​نحوه ایمن ماندن در صورت حمله وجود دارد:

سطح تهدید فعلی برای بریتانیا در حال حاضر در سطح قابل توجهی است که به این معنی است که یک حمله تروریستی محتمل است