اصول ویدئوی شبکه | ارتباطات محور

برای استفاده حداکثری از آموزش، باید درک درستی از شبکه داشته باشید و با قرارداد نامگذاری Axis آشنا باشید. توصیه می کنیم شرکت کنندگان قبل از شرکت در دوره های آنلاین مقدمه بر فناوری شبکه و کنوانسیون نامگذاری دوربین های تحت شبکه Axis شرکت کنند.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/network-video-fundamentals-see