ایجاد نیروی کار آگاه سایبری – شماره 4 2023

• امنیت سایبری به طور فزاینده ای به اولویت هیئت مدیره تبدیل می شود. این گزارش نشان داد که 93 درصد از سازمان‌ها اعلام کردند که هیئت مدیره آن‌ها درباره دفاع سایبری و استراتژی سازمان سؤال می‌کنند.

• کارکنان مورد هدف مجرمان سایبری قرار می گیرند. این تحقیق نشان داد که 81 درصد از سازمان‌ها در سال گذشته با حملات بدافزار، فیشینگ و رمز عبور مواجه شدند که عمدتاً کاربران را هدف قرار می‌دادند. این نشان می‌دهد که کارکنان می‌توانند ضعیف‌ترین نقطه سازمان یا یکی از قوی‌ترین دفاع‌های آن باشند.

فورتینت خلاصه تحقیقات جهانی آگاهی و آموزش امنیتی 2023 خود را منتشر کرد و بر اهمیت ایجاد نیروی کار آگاه سایبری برای سازمان‌ها برای تقویت وضعیت امنیتی و کاهش حملات سایبری تاکید کرد.

برای سازمان‌هایی که به دنبال اجرای آموزش‌های آگاهی از امنیت سایبری برای کارکنان خود هستند، یا آن‌هایی که اثربخشی برنامه فعلی خود را ارزیابی می‌کنند، Fortinet خدمات آگاهی و آموزش امنیتی خود را برای توسعه نیروی کار آگاه سایبری ارائه می‌کند. این سرویس که توسط مربیان موسسه آموزشی Fortinet طراحی شده است، طیف گسترده ای از موضوعات را به صورت عملی پوشش می دهد و یادگیری ها را با یادآوری و بررسی تقویت می کند و به بهبود نتایج آموزشی کمک می کند. سازمان‌هایی که این سرویس را به کار می‌گیرند همچنین به داشبورد و گزارش‌دهی برای رسیدگی به نیازهای بیمه سایبری و رعایت مقررات دسترسی دارند.منبع: https://www.securitysa.com/19696R

سازمان‌ها با یک چشم‌انداز تهدید پیچیده‌تر دست و پنجه نرم می‌کنند. جدیدترین گزارش چشم انداز تهدید جهانی از آزمایشگاه FortiGuard Fortinet نشان می دهد که تهدیدات باج افزار در اوج خود باقی می مانند و هیچ مدرکی دال بر کاهش سرعت جهانی وجود ندارد. در همان زمان، گزارش جهانی شکاف مهارت‌های امنیت سایبری Fortinet در سال 2023 نشان داد که 84 درصد از سازمان‌ها یک یا چند نقض را در سال 2022 تجربه کرده‌اند.

و اکنون آخرین تحقیقات از خلاصه تحقیقات جهانی آگاهی و آموزش امنیتی Fortinet در سال 2023 نشان می دهد که بیش از 90 درصد از رهبران بر این باورند که افزایش آگاهی کارکنان از امنیت سایبری به کاهش وقوع حملات سایبری کمک می کند. از آنجایی که سازمان ها با خطرات سایبری فزاینده ای روبرو هستند، این تحقیق نقش مهم کارکنان را در خدمت به عنوان اولین خط دفاعی سازمان در محافظت از سازمان خود در برابر جرایم سایبری برجسته می کند. یافته های کلیدی حاصل از تحقیقات Fortinet عبارتند از:

• داشتن یک برنامه آموزشی موثر، کلید القای بهداشت سایبری خوب در کارکنان است. هشتاد و پنج درصد از رهبران می گویند که سازمان آنها یک برنامه آموزشی و آگاهی امنیتی دارد، با این حال بیش از 50 درصد معتقدند که کارکنان آنها هنوز دانش امنیت سایبری ندارند. این شکاف نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی موجود ممکن است به اندازه‌ای که می‌توانست مؤثر نباشد، منجر به ناسازگاری در نحوه اعمال شیوه‌های بهداشت سایبری خوب توسط کارکنان می‌شود، یا اینکه آموزش به اندازه کافی تقویت نشده است.

ایجاد نیروی کار آگاه سایبری

شماره 4 2023 امنیت سایبری، خدمات امنیتی و مدیریت ریسک

ایجاد نیروی کار آگاه سایبری