ایستگاه دوربین AXIS برای حرفه ای ها

برای استفاده حداکثری از آموزش، باید درک اصولی از نظارت تصویری و ویدیویی شبکه داشته باشید. همچنین توصیه می‌کنیم که شرکت‌کنندگان قبل از شرکت در این دوره، دوره آنلاین معرفی راه‌حل‌های پایان به پایان ایستگاه دوربین AXIS را بگذرانند.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/axis-camera-station-for-professionals-SEE