ایمنی آتش نشانی را در مرحله طراحی قرار دهید – شماره 8 2022

فاز ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی با خطرات بالاتر مربوط به کارهای گرم که توسط تجهیزات آتش نشانی محافظت نمی شوند مشخص می شود، زیرا در این مرحله کاربردی نیست. این همچنین در مورد پروژه های نوسازی یا ارتقاء ساختمان صدق می کند.

ایمنی در برابر آتش را در مرحله طراحی بگنجانید

شماره 8 2022 ایمنی آتش

ساختمان ها دارایی های با ارزشی هستند که جمعیت زیادی از پرسنل، تجهیزات گران قیمت یا خدمات حیاتی را در خود جای می دهند. حفاظت در برابر آتش این دارایی ها، افراد، تجهیزات و خدمات باید با کمترین هزینه ممکن و در عین حال دستیابی به بالاترین سطح حفاظت در برابر آتش انجام شود. ون نیکرک نتیجه می گیرد: «تنها با درگیر کردن خدمات مهندسین آتش نشانی حرفه ای در مرحله توسعه مفهومی یک پروژه است که می توان به تعادل هزینه و سود دست یافت.»منبع: https://www.securitysa.com/18198R

بسیار مهم است که برنامه‌ریزی ایمنی آتش‌سوزی در مرحله آغازین پروژه زیربنایی گنجانده شود تا جنبه‌های مهم طراحی مانند مسیرهای فرار و پایداری ساختاری هر ساختمان را بتوان قبل از قفل شدن عناصر طراحی حیاتی ایجاد کرد. عوامل اضافی مانند مایکل ون نیکرک، مدیر عامل ASP Fire می گوید: استفاده از ساختمان ها و بار آتش ناشی از آن و خطرات آتش سوزی مرتبط باید در نظر گرفته شود.

ون نیکرک هشدار می‌دهد: «سپردن طراحی ایمنی ساختمان در برابر آتش‌سوزی به پایان مرحله ساخت‌وساز منجر به طراحی غیربهینه می‌شود که برای اجرای مؤثر آن به بودجه و تلاش بیشتری نیاز دارد».

تمرکز قوی بر آموزش مداوم، بازرسی، و آزمایش و نگهداری همه تجهیزات آتش نشانی باید وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که سیستم های ایمنی جانی در همه زمان ها کاملاً عملیاتی هستند و پرسنل آموزش دیده قادر به انجام کمک های اولیه آتش نشانی قبل از آتش سوزی آموزش دیده هستند. متخصصان بخش در صحنه حاضر می شوند و می توانند مداخله کنند.

در همین حال، مرحله پس از ساخت هر پروژه زیرساختی باید بر آموزش، بازرسی، و آزمایش و نگهداری کلیه تجهیزات ایمنی آتش نشانی، از اسپرینکلرها و سیستم های اعلام حریق گرفته تا قرقره های شلنگ آتش نشانی، خاموش کننده ها و شیرهای آتش نشانی متمرکز شود.

به عنوان مثال، این موارد شامل حفاظت خودکار آبپاش می شود. الزامات ایمنی آتش نشانی نظارتی مانند تشخیص حریق، تهویه کنترل دود، کپسول های آتش نشانی، قرقره شلنگ آتش نشانی، و شیر آتش نشانی، همراه با منابع آب ذخیره شده در محل، باید در مرحله طراحی اولیه گنجانده شوند.