با صدای شبکه اکسیس آشنا شوید

4. آزمون
یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های بالا شرکت کنید.

dB، SPL، SIP، VoIP چیست؟
توضیح مختصری در مورد برخی از اصول اولیه صدا از جمله اصطلاحات


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/e-learning/get-to-know-axis-network-audio

1. صدای شبکه چیست؟
با اجزای یک سیستم صوتی شبکه آشنا شوید و با مجموعه صوتی شبکه Axis آشنا شوید

3. چرا از صدای شبکه استفاده کنیم؟
نگاهی به دلایل اصلی برای صدای شبکه، و نحوه شروع فروش راه حل های صوتی Axis

ماژول اختیاری

2. کجا و چگونه از صدای شبکه استفاده کنیم؟
مروری بر سناریوهای مختلف و موارد استفاده برای صدای شبکه