با صدای شبکه اکسیس آشنا شوید

dB، SPL، SIP، VoIP چیست؟
توضیح مختصری در مورد برخی از اصول اولیه صدا از جمله اصطلاحات


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/e-learning/get-to-know-axis-network-audioماژول اختیاری

2. کجا و چگونه از صدای شبکه استفاده کنیم؟
مروری بر سناریوهای مختلف و موارد استفاده برای صدای شبکه

3. چرا از صدای شبکه استفاده کنیم؟
نگاهی به دلایل اصلی برای صدای شبکه، و نحوه شروع فروش راه حل های صوتی Axis

1. صدای شبکه چیست؟
با اجزای یک سیستم صوتی شبکه آشنا شوید و با مجموعه صوتی شبکه Axis آشنا شوید

4. آزمون
یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های بالا شرکت کنید.