بنیاد و مهارت های بانک ها | امنیت حرفه ای


انجمن صنعت امنیت بریتانیا (BSIA) شرکت تابعه کاملاً متعلق به مهارت برای امنیت بخشی از سهام خود را به بنیاد بانک ها (TBF) فروخته است. TBF با سهم 49.9 درصدی در مهارت‌ها، تمام درآمدهای ایجاد شده را به فعالیت‌هایی اختصاص می‌دهد که حول محور تشویق کارآفرینان جوان از طریق پیشرفت شغلی از طریق آموزش، حمایت از حقوق و بودجه راه‌اندازی هستند.

TBF توسط کارآفرین و بنیانگذار CSL Group، Simon Banks، که مدافع حمایت و راهنمایی جوانان در بخش IoT، امنیت و الکتروتکنیک بوده، راه اندازی شد. TBF غیرانتفاعی است و یک بنیاد خانوادگی است که برای پس دادن چیزی پس از یک عمر حرفه ای در صنعت امنیت طراحی شده است. تحت مالکیت جدید، کارمندان بدنه آموزشی نیز سهامداران Skills for Security خواهند شد.

سیمون بنکس، در تصویر، گفت: “من مشتاق کمک به جوانان هستم تا توانایی های خود را درک کنند، چه از طریق کارآموزی، کارآفرینی یا هر دو. TBF با جستجوی افرادی که چیزی دارند که شما نمی توانید آموزش دهید، یا از نشان دادن توانایی های خود توسط دانشگاه های استاندارد جلوگیری می کنند، تقویت مهمی برای شرکت های جوان فراهم می کند. با ایجاد ثروت در بخش خود، ما مطمئن خواهیم شد که بهترین استعدادها را جذب کرده و بخش امنیتی را به جلو می بریم و کل زنجیره ارزش را به نفع خود می بریم.

ماه آینده ما یک ابتکار عمل را از طریق 13 مدرسه و کالج آغاز می کنیم. هفتصد دانش‌آموز 14 تا 18 ساله تشویق می‌شوند که 1 پوند را به 10 پوند، و از طریق تجارت حسابرسی شده و غیره به 100 پوند تبدیل کنند. این ابتکار به دنبال نامزدهای مدبر است که ممکن است در مورد کسب و کار و فرصت ها متفاوت فکر کنند.

دیوید اسکات، مدیر عامل مهارت‌های امنیت، گفت: «این گام مثبتی است و به ما امکان می‌دهد تا عملیات آموزشی خود را در سطح ملی افزایش دهیم. ما به خوبی به مشارکت سایمون عادت کرده‌ایم زیرا او مدتی است که رئیس ما بوده است.

برای این سرمایه‌گذاری حیاتی بود که مطمئن شویم کارمندان ما همه سهامدار هستند، چیزی که سیمون حدود بیست سال پیش در CSL معرفی کرد. این برای روحیه ما در حین رشد بسیار مهم است و به این معنی است که تیم روی همان اهداف متمرکز خواهد شد و در عین حال در جوایز مالی سهیم خواهد شد.
منبع: https://www.professionalsecurity.co.uk/products/alarms/banks-foundation-and-skills/