به روز رسانی Axis Design Tools 2023

مجری: ترتیوس ولفاردت و بن یوکسال

مدت زمان: 45 دقیقه


منبع: https://www.axis.com/node/52714به روز رسانی Axis Design Tools 2023
نوفج
دوشنبه، 05/15/2023 – 14:04

شرح دوره:

درباره چندین به‌روزرسانی جدید بیشتر بیاموزید، و پتانسیل آن‌ها را برای افزایش گردش کار روزانه با صرفه‌جویی در زمان و افزایش کارایی هنگام کار با محصولات و دستگاه‌های Axis برجسته کنید.

اطلاعات کاربردی: