تأیید صورت و کف دست – شماره 8 2022 – ZKTeco

تایید صورت و کف دست

شماره 8 2022 کنترل دسترسی و مدیریت هویت، محصولات

ProFace X [P] یک نسخه کاملاً ارتقا یافته از خط تولید ProFace است که برای مقابله با انواع سناریوها طراحی شده است. توسط یک CPU سفارشی ZKTeco که یک الگوریتم تشخیص چهره مهندسی شده هوشمندانه و آخرین فناوری بینایی کامپیوتری ProFace X را اجرا می کند. [P] از تأیید صحت صورت و کف دست با ظرفیت زیاد و تشخیص سریع پشتیبانی می کند و عملکرد امنیتی آن را افزایش می دهد.

حالت تأیید کف دست بدون تماس 3 در 1 می تواند احراز هویت زیستی را با ورید کف دست، چاپ کف دست و شکل کف دست کاربر همزمان انجام دهد، وقتی حسگر وجود دست را تشخیص داد.


منبع: https://www.securitysa.com/18119R

برای اطلاعات بیشتر با ZKTeco (SA) تماس بگیرید، +27 12 259 1047، [email protected]، www.zkteco.co.zaوام)