تابیدن چراغ به سرقت پنل خورشیدی


از آنجایی که تقاضا برای منابع انرژی جایگزین و مقرون به صرفه همچنان در حال افزایش است، مجرمان با هدف قرار دادن مزارع خورشیدی از این موقعیت سوء استفاده می کنند. راشل اوکلی، رئیس اداره اطلاعات جنایی، در شرکت امنیتی DeterTech (قبلا شناخته شده بود به عنوان گروه SmartWater).

گزارش‌های اخیر از آلمان حاکی از افزایش قابل توجه سرقت پنل‌های خورشیدی است و مجریان قانون جرایم را به بحران انرژی فعلی و تقاضای رو به رشد برای انرژی خورشیدی نسبت می‌دهند. در بریتانیا، مزارع خورشیدی نیز در معرض خطر فعالیت های مجرمانه مشابه هستند. متخصصان امنیتی در صنعت باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای مقابله با این تهدید نوظهور از طریق ارزیابی مناطق آسیب پذیر، اجرای عوامل بازدارنده و شناسایی تلاش برای سرقت انجام دهند.

با پیروی از استراتژی های موفقیت آمیز مورد استفاده برای مبارزه با انواع دیگر سرقت تجهیزات، مانند سرقت کابل، می توان از سیستم های پنل خورشیدی بهتر محافظت کرد. برای متخصصان امنیتی بسیار مهم است که مطلع بمانند و اقدامات لازم را برای محافظت از دارایی های ارزشمند انجام دهند.

شناسایی نقاط حساس منطقه
سیستم های پنل خورشیدی واقع در مناطق دورافتاده به دلیل عدم وجود موانع فیزیکی، نظارت بر دوربین مداربسته و روشنایی به ویژه در معرض سرقت قرار دارند. این مکان ها اغلب یک شبه بدون مراقبت رها می شوند و آنها را به اهداف آسانی برای مجرمان تبدیل می کند. این مجرمان ممکن است مزارع خورشیدی را در این مکان‌های دورافتاده هدف قرار دهند و پس از آشنایی با سایت و اقدامات امنیتی آن، چندین بار برگردند.

رویکرد چند لایه
تداوم مجرمانی که سیستم های پنل خورشیدی را هدف قرار می دهند، اهمیت اجرای یک رویکرد چند لایه برای امنیت را برجسته می کند. این رویکرد باید مطابق با روش سنتی پنج D در حفاظت محیطی باشد: Deter، Detect، Deny، Delay و Defend.

1. اطلاعات جنایی
بودجه های امنیتی اغلب محدود است، که تصمیم گیری آگاهانه در مورد مکان و نحوه تخصیص منابع را ضروری می کند. جمع آوری اطلاعات کلیدی در اتخاذ این تصمیمات است. باندهای تبهکار سازمان یافته تمایل دارند به روش های آشنا برای ارتکاب سرقت پنل های خورشیدی تکیه کنند و حرکت آنها اغلب قابل پیش بینی است. با توجه به توصیه های صادر شده توسط مجری قانون و گزارش های رسانه های محلی، اپراتورهای سایت می توانند زمان ها و مکان هایی را که در معرض خطر سرقت قرار دارند شناسایی کنند. هدف نهایی این نیست که سایت را غیرقابل نفوذ کنیم، بلکه آن را به اندازه کافی ایمن کنیم که مجرمان خطر تلاش برای ورود را خیلی زیاد درک کنند. این رویکرد می تواند یک روش مقرون به صرفه برای محافظت از سیستم های پنل خورشیدی و جلوگیری از فعالیت های مجرمانه باشد.

2. موانع فیزیکی
مانند سایر دارایی های ارزشمند، پنل های خورشیدی باید تا حد امکان از سرقت و خرابکاری محافظت شوند. یکی از راه‌های موثر برای انجام این کار، نصب موانع فیزیکی است که حذف پانل‌ها از سایت را برای سارقان دشوار می‌کند. موانع فیزیکی قوی می‌تواند مانع از تجاوز و خرابکاری شود و دسترسی مجرمان به یک سایت را دشوارتر کند. حتی اگر مجرمان بتوانند موانع را دور بزنند، مقدار اموال مسروقه را که می توانند با آن فرار کنند محدود می کند.

3. تشخیص و بازدارنده
برای مبارزه با تهدید سرقت پنل‌های خورشیدی، برای مزارع خورشیدی در مکان‌های دورافتاده ضروری است که کشف جرم قوی را اجرا کنند. این شامل نصب دوربین‌های نظارتی، روشنایی و موانع فیزیکی و همچنین حضور یک تیم امنیتی در محل یا آماده‌باش برای پاسخگویی به هرگونه حادثه است. این اقدامات می تواند به جلوگیری از مجرمان و محافظت از مزرعه خورشیدی در برابر آسیب های پرهزینه کمک کند.

مهم است که اقدامات امنیتی اعمال شده از طریق علائم برجسته در سراسر سایت برقرار شود. اگر مجرمان بدانند که یک هیئت قابل ردیابی است یا ممکن است هویت آنها فاش شود، احتمال کمتری دارد که بر اساس نیت سوء خود عمل کنند. دوربین مداربسته و راه حل های علامت گذاری پزشکی قانونی نه تنها به عنوان یک بازدارنده قوی عمل می کنند، بلکه در صورت وقوع سرقت، شانس محکومیت موفقیت آمیز و بهبودی را نیز افزایش می دهند. این اقدامات امنیتی می تواند شواهد ارزشمندی را برای کمک به شناسایی و تعقیب مجرمان فراهم کند.
منبع: https://www.professionalsecurity.co.uk/news/interviews/shining-a-light-on-solar-panel-theft/