تبدیل کانتینر برای کنترل دسترسی – Smart Mining Security Solutions 2023 – BoomGate Systems

تبدیل کانتینر برای کنترل دسترسی

راهکارهای امنیتی معدن هوشمند 2023 محصولات، کنترل دسترسی و مدیریت هویت، معدن (صنعت)


منبع: https://www.securitysa.com/19340R

تبدیل‌های کانتینری موجود از Boomgate Systems نقاط کنترل دسترسی ایمن فوری در محل را برای صنایع و برنامه‌هایی مانند معادن و مکان‌های دورافتاده که پروژه‌های ساخت‌وساز ممکن است در حال انجام باشند، ارائه می‌دهد. علاوه بر این، نقاط بازرسی موقت امنیتی یا رویدادها نیز محیط هایی هستند که تبدیل کانتینر می تواند مفید باشد.

Boomgate Systems طیف وسیعی از راه‌حل‌های کنترل دسترسی را برای ساده‌سازی کارایی و اطمینان از افزایش یکپارچگی امنیت دارد. بخش جدایی ناپذیر سیستم های کنترل دسترسی، استفاده از تبدیل کانتینر است.

تبدیل کانتینر را می توان با مشخصاتی از کانتینرهای 20 فوتی تا 40 فوتی ساخت. در حالی که کانتینرها عمدتاً برای ذخیره سازی و جابجایی کالاها استفاده می شوند، مزایای برجسته استفاده از تبدیل کانتینر می تواند به ادغام با سایر سیستم های امنیتی برای نظارت و ضبط حرکات نیز گسترش یابد.وام)

مزیت استفاده از تبدیل کانتینر در این سایت‌های موقت، اطمینان از مدیریت صحیح امنیت و کنترل دسترسی است. این تبدیل‌های کانتینر را می‌توان برای نیازهای خاص به‌صورت سفارشی ساخت، که در نهایت خطر سرقت و برنامه‌ریزی نادرست برای مدیریت ظرفیت را کاهش می‌دهد.