ترمینال تشخیص چهره با نور مرئی – شماره 8 2022 – ZKTeco


منبع: https://www.securitysa.com/18118R

حالت تأیید کف دست بدون تماس 3 در 1 می تواند احراز هویت زیستی را با ورید کف دست، چاپ کف دست و شکل کف دست کاربر همزمان انجام دهد، وقتی حسگر وجود دست را تشخیص داد.

ترمینال تشخیص چهره با نور مرئی

شماره 8 2022 کنترل دسترسی و مدیریت هویت، محصولات

برای اطلاعات بیشتر با ZKTeco (SA) تماس بگیرید، +27 12 259 1047، [email protected]، www.zkteco.co.zaوام)

SpeedFace-V5L [P] یک نسخه کاملاً ارتقا یافته از ترمینال تشخیص چهره با نور مرئی SpeedFace-V5L با استفاده از الگوریتم های تشخیص چهره مهندسی شده هوشمندانه و آخرین فناوری بینایی رایانه است. از تأیید صحت صورت و کف دست با ظرفیت زیاد و تشخیص سریع پشتیبانی می کند و عملکرد امنیتی را بهبود می بخشد.