تنظیمات دوربین پیشرفته A | ارتباطات محور

این دوره یک دوره پیشرفته است که دانش تئوری و عملی پیشرفته ای را در زمینه پیکربندی دوربین های تحت شبکه Axis در اختیار شما قرار می دهد. ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه از مدیریت دستگاه AXIS (ADM) برای پیکربندی موثر دوربین ها استفاده کنید. علاوه بر این، تمرکز بر کاهش پهنای باند و نیازهای ذخیره سازی است. در این زمینه، ما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید فشرده سازی ویدیو را بدون از دست دادن جنبه های پزشکی قانونی ویدیو بهینه کنید. همچنین به موضوع عیب یابی و پشتیبان گیری خودکار از فایل های لاگ نیز پرداخته خواهد شد. این آموزش با نگاهی دقیق به رابط VAPIX® کامل می شود و نحوه استفاده از آن را برای پیکربندی دوربین پیشرفته و کنترل متقابل دوربین ها نشان می دهد. تمرینات عملی محتوای تدریس شده در تئوری را بیشتر تقویت می کند.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/advanced-camera-configuration-a-live-dutch