جشنواره غذای Flavors در میدان The Glass Works Square

جشنواره غذای Flavors در میدان The Glass Works از پنجشنبه 19 تا یکشنبه 22 مه یک موفقیت بزرگ بود. Barnsley Council & The Glass Works بارنزلی همچنین سه مسیر برای عموم ایجاد کرد تا بتوانند یک جام سفر رایگان، یک مسیر کوکتل، مسیر قهوه و مسیر آبجو را دریافت کنند! ما در Doyle Security مفتخریم که در کنار شورای بارنزلی برای اطمینان از ایمنی این رویداد کار می کنیم.

ما در Doyle Security مفتخریم که در کنار شورای بارنزلی برای اطمینان از ایمنی این رویداد کار می کنیم.

یکی از بزرگترین لذت های من دریافت پیام از طریق رسانه های اجتماعی است که خدمات ارائه شده توسط همکارانم را ستایش می کند. کار عالی بار دیگر توسط کارکنان شیشه‌کاری در بارنزلی.

سلام، من فقط می خواهم در مورد یکی از افسران امنیتی فوق العاده شما در کارخانه شیشه سازی جدید در بارنزلی پیام بدهم. امروز غروب با دو فرزندم در حال قدم زدن بودم که گروهی از نوجوانان یکی از فرزندانم را با نامی افتضاح صدا کردند. به نگهبان نزدیک شدم (او کوتاه قد با موهای خاکستری بود و انگلیسی زبان اصلی او نبود) او کاملاً زبردست بود. او واقعاً حال پسرم را خیلی بهتر کرد و کلمات واقعاً حکیمانه و محبت آمیزی به او گفت! او سپس به سمت حرکت نوجوانان رفت. من فقط می خواهم از خدمات کاملاً شگفت انگیز تشکر کنم. او بسیار مهربان و مفید بود و پسرم بعد از گفتگو با او احساس بسیار بهتری دارد! متشکرم.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/the-flavours-food-festival-at-the-glass-works-square/