دروازه بوم نسل بعدی – شماره 4 2022 – ZKTeco

برای اطلاعات بیشتر، با ZKTeco (SA) تماس بگیرید، +27 12 259 1047، [email protected]، www.zkteco.co.zaوام)

دروازه بوم نسل بعدی

شماره 4 2022 محصولات


منبع: https://www.securitysa.com/17094R

گیت مانع سری BG1000 از طراحی شاسی LED تعاملی ZKTeco، پانل کنترل قابل برنامه ریزی، و یک موتور DC بدون جاروبک با کارایی بالا و ساختار انتقال دنده مواد SCM421 استفاده می کند. این دارای مزایای سرعت، کیفیت، گسترش عملکرد غنی و پایداری است.