دوربین های حرارتی و ترمومتریک محور

2 تصویربرداری حرارتی

نحوه عملکرد دوربین های حرارتی، تفاوت دوربین های حرارتی با دوربین های بصری و مواردی که هنگام نصب دوربین های حرارتی باید در نظر بگیرید را بیاموزید. همچنین با مجموعه دوربین های حرارتی Axis آشنا شوید.

مروری بر فناوری تصویربرداری حرارتی و همچنین ویژگی ها و مزایای دوربین حرارتی و دماسنجی.

4 آزمون
یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های بالا شرکت کنید.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/eLearning/axis-thermal-and-thermometric-cameras

3 محل استفاده از دوربین های حرارتی
نگاهی به برخی سناریوهای رایج دوربین های حرارتی و دماسنجی.

1 چرا از دوربین های حرارتی استفاده کنیم؟