دیوید هنشاو به سمت مدیر پشتیبانی عملیاتی ارتقا یافت

دیوید از مدیر عملیات پیتر نلسون با خدمات سرنشین دار ما که متشکل از افسران امنیتی، نگهدارنده کلید و پاسخ به زنگ هشدار، گشت های سیار، مهمانداران رویداد و مرکز عملیات 24/7 ما است، پشتیبانی خواهد کرد.

برای دیو در نقش جدیدش آرزوی موفقیت داریم.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/david-henshaw-promoted-to-operational-support-manager-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=david-henshaw-promoted-to-operational-support-manager-2ما خوشحالیم که اعلام کنیم دیوید هنشاو به سمت مدیر پشتیبانی عملیاتی ارتقا یافته است.

دیوید در سال 2018 به عنوان سرپرست تیم اتاق کنترل به شرکت ملحق شد و همچنان در این نقش به رشد خود ادامه داده و پتانسیل و تمایل خود را برای موفقیت در هر کاری که انجام می دهد نشان داده است.