راه حل های امنیت محیطی و ناحیه ای

مقدمه ای بر راه حل های امنیتی محیط و منطقه محور.

1. لایه های مختلف حفاظت
نگاهی به نحوه محافظت از امکانات خود از محیط تا هسته.

4. محل و نحوه استفاده از راه حل های امنیتی محیطی و منطقه

بسته به ویژگی های سایت، در مورد سناریوهای بالا، متوسط ​​و کم تقاضا بیاموزید.

مروری بر سناریوهای مختلف و موارد استفاده مناسب برای راه حل های امنیتی محیطی و منطقه.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/e-learning/perimeter-and-area-security-solutions

بررسی اجمالی

با محصولات و راه حل های مختلف بر اساس پیچیدگی نصب آشنا شوید و با مجموعه امنیت محیطی و منطقه ای Axis آشنا شوید.

2. دنیایی از امکانات

3. سناریوهایی با نیازهای مختلف