راه حل پایان به انتها ایستگاه دوربین AXIS | ارتباطات محوری را معرفی می کنیم

با تنظیمات سیستم Laura Farm با برخی از عملکردهای اساسی آشنا شوید

آزمون نهایی در مورد تمام سوالات مد بالا. ممکن است بخواهید دوره را با شرکت در این مسابقه شروع کنید و سپس در زمینه هایی که بیشتر به مطالعه نیاز دارید شیرجه بزنید.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/elearning/introduction-to-axis-camera-station-end-to-end-solutions-taiwan

1. پس زمینه

ابتدا با عملکرد روزانه و کارهای روتین مزرعه مرغ آشنا شوید. سپس نحوه استفاده از دوربین های PTZ، دوربین های 360 درجه و دسترسی از راه دور را بیاموزید. یاد بگیرید که چگونه رویدادها را از طریق ورود به سیستم، جستجوی هوشمند و ادغام سایر فناوری ها مدیریت کنید.

درباره “مزرعه مرغ لورا”، نیازهای نظارت بر کسب و کار آن، و نحوه کمک به لورا توسط یکپارچه ساز سیستم رایان و نصب کننده کن، بیاموزید.

از طریق سناریوهای نظارتی معمولی و نمونه‌های یکپارچه‌سازی سیستم، ویژگی‌های اساسی سیستم‌های مدیریت ویدئو و راه‌حل‌های پایان به انتها را درک کنید. سپس یک تست دانش کوتاه انجام دهید.

5. نحوه طراحی، تحویل و نگهداری سیستم مانیتورینگ Axis

6. امتحان

با مراحل مختلف فرآیند یکپارچه سازی آشنا شوید: طراحی، فروش، نصب، آزمایش و مدیریت. نمونه‌ای از راه‌اندازی سیستم را از طریق “مزرعه مرغ لورا”، و سپس یک مسابقه دانش کوتاه نشان دهید.

4. مجموعه AXIS Camera Station Integrator چیست؟

3. نحوه استفاده از AXIS Camera Station

2. چرا AXIS Camera Station را انتخاب کنید؟