رویکرد محور به امنیت سایبری

رویکرد محور به امنیت سایبری
annemr
پنجشنبه، 2022/07/21 – 13:51

شرح

تاریخ: 07 سپتامبر 2022
زمان: 10:00
گوینده: Erik Janssen، مهندس منطقه ای ADP، Axis Communications


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/axis-approach-to-cybersecurity-webinar-dutch

رسیدگی و کاهش خطر سایبری در سیستم های نظارت تصویری شما. امنیت سایبری چیزی فراتر از محصولات و ویژگی هاست. آیا این در مورد سیاست ها، فرآیندها، ابزارها و نگاهی 360 درجه به مدیریت چرخه حیات است؟