سرورها و ذخیره سازی، طراحی و بهینه سازی شده برای برنامه های نظارتی

این وبینار بر مزایای طراحی راه حل انتها به انتها، از جمله کاهش هزینه کل مالکیت، افزایش بازگشت سرمایه از طریق استفاده بهتر، و پایداری بیشتر با کاهش تأثیر CO2 تمرکز خواهد کرد.

اطلاعات کاربردی:

مجری: ترتیوس ولفاردت و بن یوکسال

مدت زمان: 45 دقیقه


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/designed-and-optimised-for-Surveillance-Applications

سرورها و ذخیره سازی، طراحی و بهینه سازی شده برای برنامه های نظارتی
نوفج
دوشنبه، 03/27/2023 – 09:59