طراحی راه حل های ویدئویی شبکه | ارتباطات محور

این دوره از تمرین‌های عملی استفاده می‌کند که در آن به شما یاد می‌دهیم که چگونه یک سیستم نظارت تصویری شبکه طراحی کنید که اهداف نظارت، قرارگیری دوربین، سطوح نور و برنامه‌های تجزیه و تحلیل ویدیو را در نظر می‌گیرد. با ابزارهایی که Axis برای تسهیل فرآیند طراحی ارائه می دهد آشنا خواهید شد.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/designing-network-video-solutions-Baltics