فناوری های ویدئویی شبکه محور | ارتباطات محور

5. آزمون

یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های بالا شرکت کنید.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/eLearning/axis-network-video-technologies

4. سیستم روی تراشه
عملکرد SoC های ARTPEC داخلی که برای نیازهای نظارت تصویری طراحی شده اند.

2. فشرده سازی تصویر
مروری بر الگوریتم‌های فشرده‌سازی مختلف و نحوه تأثیر آن‌ها بر کیفیت تصویر، پهنای باند و فضای ذخیره سازی

1. قابلیت استفاده از تصویر
اهمیت کیفیت تصویر در نظارت تصویری و نحوه استفاده دوربین های Axis از فناوری های مختلف برای حفظ قابلیت استفاده از تصویر حتی در سناریوهای چالش برانگیز

3. هوش صحنه
Axis Scene Intelligence، AXIS Object Analytics و metadata.