مدافع محیطی محور | ارتباطات محور

ایمن سازی یک شی دارای لایه های زیادی است. به لایه بیرونی محیط نیز می گویند.
محیط اغلب از حصارها و موانع طولانی تشکیل شده است که به سختی می توان آنها را ایمن کرد. شرایط آب و هوایی و نور نقش مهمی دارند و اغلب مانعی برای تشخیص قابل اعتماد هستند. محافظت از محیط اغلب ترکیبی از انواع دوربین ها و تجزیه و تحلیل است.

در طول این وبینار، ما بینشی در مورد اجزای رایج (دوربین های حرارتی و پزشکی قانونی) و راه حل ها (نرم افزار Perimeter Defender، تجزیه و تحلیل) ارائه می دهیم.
علاوه بر این با نرم افزار Axis Perimeter Defender آشنا می شوید که با استفاده از آن می توان به راحتی پروجکشن پیرامونی ایجاد کرد.
ما نکات و ترفندهایی را در مورد نمایش دوربین های حرارتی ارائه می دهیم و بایدها و نبایدها و اطلاعات عملی را به اشتراک می گذاریم.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar-axis-perimeter-defender-dutch