موارد استفاده صوتی اکسیس | ارتباطات محور

برای یک یکپارچه ساز با تجربه یا متخصص فناوری اطلاعات، یک شبکه هیچ رازی ندارد. اتصال دستگاه ها به شبکه با نرم افزار مناسب بسیار آسان است. برای یکپارچه‌سازهایی که قبلاً به نصب دوربین‌های شبکه عادت کرده‌اند، افزودن صدا انتخابی منطقی است. راه حل های صوتی Axis Communications افزودنی عالی برای هر سیستم دوربین شبکه است.
در این وبینار بیشتر در مورد مولفه های مختلف صوتی Axis و ترکیبات با ویدئو صحبت خواهیم کرد.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar-audio-for-security-technical-german-dutch