نمایشگاه ADI به جوبورگ و دوربان بازگشت – شماره 4 2022 – توزیع جهانی ADI

ADI Expo به جوبورگ و دوربان باز می گردد

شماره 4 2022 اخبار


منبع: https://www.securitysa.com/16849R

این نمایشگاه وعده می دهد که یک پلت فرم عالی برای شبکه سازی و دریافت جدیدترین محصولات ارائه شده باشد. درباره جدیدترین فناوری‌ها بیشتر بدانید، محصولات را لمس کرده و امتحان کنید، با کارشناسان محصول ملاقات کنید و یک روز اشتراک دانش را تجربه کنید. ثبت نام رایگان است.

برای ثبت نام بهوام)

نمایشگاه ADI بازگشته است و در 6 سپتامبر در ژوهانسبورگ و در دوربان در تاریخ 6 سپتامبر برگزار خواهد شد 8 سپتامبر 2022. تولیدکنندگان برتر امنیت در نمایشگاه حضور خواهند داشت و سمینارهای قدرتمندی در طول روز برگزار خواهند شد.