“نه بیشتر”: امنیت دویل از خشونت علیه زنان و دختران (VAWG) حمایت می کند

ما شانه به شانه زنان در سراسر یورکشایر جنوبی و سراسر کشور می ایستیم زیرا به خشونت علیه زنان و دختران (VAWG) “دیگر نه” می گوییم.

این کمپین که توسط پلیس یورکشایر جنوبی و کمیسر جنایات تامین می شود و توسط پلیس یورکشایر جنوبی ارائه می شود، با کمک گروه مشاوران مستقل نیرو برای VAWG، متشکل از کسانی که تجربه زنده VAWG را داشته اند، یا در سازمان هایی کار می کنند که حمایت می کنند، ایجاد شده است. زنان و دخترانی که این نوع خشونت را تجربه کرده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد راه اندازی کمپین را در وب سایت ما بخوانید و از وب سایت No More در اینجا دیدن کنید: www.nomore-standwithus.com


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/no-more-doyle-security-supporting-violence-against-women-and-girls-vawg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=no-more-doyle-security-supporting-violence-against-women-and-girls-vawg

علاوه بر این، ویدئو و تصاویر کمپین، زنان واقعی جوامع ما در اینجا در یورکشایر جنوبی را به تصویر می کشد.

من گفتم می‌توانیم برقصیم، نه قوز خشک.»

اکنون ما از زنان و مردان می‌خواهیم که به مبارزات بپیوندند و از تماشاگران در این موقعیت‌ها می‌خواهیم که به قیافه‌هایی تبدیل شوند که خشونت، آزار، ارعاب، تحقیر یا زن‌ستیزی را برای آنچه که هست فریاد می‌زنند.

“دیگر فشاری علیه من در بار وجود ندارد.”

دیگر نه: ​​با ما باشید و به خشونت علیه زنان و دختران «نه دیگر» بگویید

به عنوان بخشی از یک کمپین جسورانه جدید، زنان یورکشایر جنوبی در یک فریاد جمعی به همه در سراسر بریتانیا متحد شده اند – تا در کنار ما به عنوان متحد بایستند و فضاهایی را ایجاد کنند که زنان در آن احساس امنیت کنند.

امنیت دویل از پلیس یورکشایر جنوبی حمایت می کند و به تبلیغ «نه بیشتر» کمک می کند.

من نپرسیدم که سینه‌هایم چگونه است.

“دیگر عکس d**k وجود ندارد.”

کمپین “نه بیشتر” حول محور تجاوزات خرد و اعمال خشونت آمیز است که زنان هر روز با آن روبرو می شوند، با تمرکز ویژه بر مواردی که در اقتصاد شبانه رایج هستند. اظهارات قدرتمند موقعیت های غیرقابل قبولی را آشکار می کند که بسیاری از زنان و دختران در یک شب بیرون از خانه تجربه می کنند: