نگرانی شرکت در مورد حفظ حریم خصوصی داده ها


کارتون کامپیوتری که جلوی آن قفل است

شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مشتریان و کارمندان می‌توانند اطلاعات خود را به آنها اعتماد کنند. در واقع، برای برخی از مشاغل، نگرانی ها در مورد امنیت آنلاین در سال های اخیر کاهش یافته است. در عوض، آنها تمرکز بیشتری بر اقدامات حفظ حریم خصوصی داده ها دارند. اما از آنجایی که فناوری یکپارچه تر می شود، آیا این توجه به امنیت داده ها در کل منجر می شود؟

حریم خصوصی داده ها و امنیت داده ها: تفاوت ها

در ابتدا، برای درک اینکه تغییر به سمت اولویت بندی حریم خصوصی داده ها به چه معناست، مهم است که موارد زیر را ایجاد کنید:

حریم خصوصی داده چیست؟

حریم خصوصی داده ها مدیریت داده های شخصی و همچنین نحوه جمع آوری، ذخیره، استفاده و اشتراک گذاری آن ها است. مقررات مربوط به نحوه انجام این کار می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، اما مقررات سختگیرانه تر به سرعت برای بهبود امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات خصوصی به یک هنجار تبدیل می شوند.

امنیت داده چیست؟

در این میان، امنیت داده ها به عنوان اقدامات انجام شده برای محافظت از اطلاعات خصوصی تعریف می شود. بیشتر نگران راه حل ها و تکنیک هایی است که برای محافظت از داده ها در برابر حملات سایبری داخلی و خارجی استفاده می شود. این اقدامات باید سنگ بنای سیستم امنیتی آنلاین هر کسب و کاری باشد.

تفاوت های کلیدی

در حالی که این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، حتی توسط شرکت‌هایی که بر حفظ حریم خصوصی داده‌ها تمرکز دارند، آنها یکسان نیستند. در واقع، دو تفاوت اصلی عبارتند از:

امنیت داده ها اقدامات انجام شده برای محافظت از اطلاعات را پوشش می دهد، در حالی که حریم خصوصی داده ها به نحوه استفاده از آن اطلاعات مربوط می شود

امنیت داده ها مستلزم اجرای پیشگیرانه پادمان ها و پروتکل های یک کسب و کار است، در حالی که حفظ حریم خصوصی داده ها مربوط به رعایت مقررات و الزامات از پیش تعیین شده است.

شرکت ها چگونه به حریم خصوصی داده ها نگاه می کنند؟

یک مطالعه اخیر توسط Wi-SUN Alliance نشان داده است که در سراسر صنایع، شرکت ها بیشتر نگران حفظ حریم خصوصی داده ها هستند. این امر به ویژه برای آن دسته از مشاغلی که از فناوری به اصطلاح اینترنت یا اشیا (IoT) استفاده می کنند صادق است. حدود 36 درصد از این شرکت‌ها مقررات حفظ حریم خصوصی داده‌ها را در سه نگرانی اصلی خود برای سال 2022 قرار دادند. از سوی دیگر، امنیت از 58 درصد از سه نگرانی اصلی شرکت‌ها به 24 درصد در طول 5 سال گذشته کاهش یافته است.

با این حال، در حالی که واضح است که این دو حوزه نگرانی های جداگانه ای هستند، تأثیر تزلزل در هر یک می تواند یکسان باشد. امنیت ضعیف داده ها می تواند منجر به قرار گرفتن در معرض اطلاعاتی شود که افراد و امور مالی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. پایبندی ضعیف به حریم خصوصی داده ها نیز می تواند منجر به سوء استفاده از اطلاعات شخصی شود. در نهایت، عدم تمرکز بر هر دو منجر به از دست رفتن اعتماد مصرف کنندگان می شود، بنابراین هر دو باید در اولویت قرار گیرند.

برای مقالات بیشتر می توانید آخرین اخبار امنیتی را اینجا بخوانید.
منبع: https://www.professionalsecurity.co.uk/news/news-archive/company-concerns-over-data-privacy/