همکار موسسه | امنیت حرفه ای


برندن مک گاریتی، در تصویر، به عضویت موسسه امنیت (FSyl پسا اسمی) درآمده است.

برندن مدیر Evolution Risk & Design است. ریچارد لمبرت، مدیر عامل Evolution به او تبریک گفت. از زمان پیوستن به Evolution تقریباً پنج سال پیش، او به طور مداوم سطوح بالایی از دانش امنیتی، کاربرد عملی، ارتباطات، رهبری و تعهد شخصی به صنعت، تجارت و مشتریان ما را نشان داده است. سایرین در شرکت به عضویت مؤسسه درآمده اند: مارک هرست، مدیر فروش منطقه، و کوین استفنسون، مشاور ریسک عملیاتی، هر دو وضعیت عضو را دریافت کرده اند. گری پین، مهندس طراحی، یک دستیار شده است.

درباره برندان

او در سال 2018 به Evolution پیوست و در سال 2021 مدیر تجارت ریسک و طراحی آن شد. او پس از 25 سال کار در نیروی هوایی سلطنتی در سال 2011 در صنعت امنیت شروع به کار کرد.
منبع: https://www.professionalsecurity.co.uk/news/interviews/institute-fellow/