کنترل دسترسی با مزایای IP باز

در این وبینار Tertius Wolfaardt و Steven Kenny نیاز به اولویت دادن به امنیت سایبری از طراحی تا انحلال را تشریح خواهند کرد.

اطلاعات کاربردی:

کنترل دسترسی با مزایای IP باز
نوفج
دوشنبه، 12/05/2022 – 08:20

شرح دوره:

مدت زمان: 45 دقیقه


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/Access-Control-with-the-benefits-of-open-IPمیزبان: ترتیوس ولفارد