کیت باتم 20 سال خدمت خود را به عنوان افسر امنیتی جشن می گیرد

تبریک و تشکر از کیت باتم برای 20 سال خدماتش به عنوان افسر امنیتی در سایت های مختلف.

در اینجا کیت جایزه خود را از مدیر عامل اندرو نیکلسون و مدیر عملیات پیتر نلسون و مدیر پشتیبانی عملیات دیو هنشاو دریافت می کند. #20سال خدمات


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/keith-bottom-celebrates-20-years-service-as-a-security-officer/داشتن چنین فردی وفادار و متعهد مانند کیت که در 20 سال گذشته برای ما کار می کرد باعث افتخار بوده است! اینم 20 تا دیگه! #TeamDoyle