گزارش Securitas 2022 | امنیت حرفه ای


به گفته شرکت امنیتی چند ملیتی Securitas، افزایش هزینه های مربوط به کمبود نیروی کار مانع از حاشیه سود در اروپا شده است. گزارش سال 2022.

حاشیه عملیاتی در آمریکای شمالی برای اولین بار از 8 درصد فراتر رفت، با بهبود قابل توجهی که Stanley Security تازه خریداری شده را نیز شامل نمی شود. Magnus Ahlqvist، رئیس و مدیر عامل Securitas در تصویر گفت که ادغام با استنلی “بسیار خوب پیش می رود”.

او گفت: «در اروپا و ایبرو-آمریکا، حاشیه های عملیاتی بر اساس یک سال تمام بهبود یافت، اما در سه ماهه ثابت بود. شرایط کسب و کار در اروپا به دلیل کمبود نیروی کار همچنان چالش برانگیز است.

حاشیه عملیاتی گروه با تحقق منافع حاصل از برنامه‌های تحول ما و اجرای طرح ایجاد ارزش از کسب‌وکار خریداری شده STANLEY Security و همچنین از پیگیری مدیریت فعال قراردادهای با سودآوری پایین‌تر به بهبود ادامه می‌دهد. ما به قیمت گذاری منضبط در کسب و کار نگهبانی ادامه می دهیم و به حفظ تعادل مثبت قیمت و دستمزد در یک محیط تورمی بالا ادامه می دهیم.

در مورد این هزینه ها در اروپا، گزارش سه ماهه آخر به هزینه های بالاتر برای پیمانکاری فرعی و “کاهش ظرفیت برای دریافت فروش اضافی با حاشیه بالاتر” اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه آخر سال 2022، بازوی خدمات امنیتی اروپا این شرکت رشد فروش 11 درصدی (شامل تورم بالا در ترکیه) داشته است، که «به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و رشد خوب در فناوری و راه‌حل‌ها» انجام شده است. رقمی نه به اندازه آمریکای لاتین (که شامل تورم بالای آرژانتین می شود) اما بهتر از آمریکای شمالی است. بدون احتساب استنلی، رشد فروش واقعی در آن سه ماهه آخر 15 درصد بود.

مشتریان Securitas شامل لینکدین.
منبع: https://www.professionalsecurity.co.uk/products/guarding/securitas-2022-report/